Hutný materiál

SIEŤ OCEĽOVÁ 2m/3m

 • 4mm/100mm/100mm ................ 12,20 €
 • 4mm/150mm/150mm .................10,40 €
 • 4mm/200mm/200mm .................. 6,30 €
 • 5mm/100mm/100mm ................ 20,30 €
 • 5mm/150mm/150mm ................ 13,90 €
 • 5mm/200mm/200mm .................. 9,90 €
 • 6mm/100mm/100mm ................ 27,90 €
 • 6mm/150mm/150mm ................ 19,30 €
 • 6mm/200mm/200mm ................ 14,20 €
 • 8mm/100mm/100mm ................ 39,90 €
 • 8mm/150mm/150mm ................ 29,50 €

OCEĽ HREBIENKOVÁ 6m

 • 6mm ..........................................1,45 €
 • 8mm ......................................... 2,40 €
 • 10mm ....................................... 3,40 €
 • 12mm ....................................... 4,92 €
 • 14mm ....................................... 6,70 €

OCEĽOVÝ PROFIL JAKEL 6m

 • 20mm/20mm/2mm ................... 7,50 €
 • 30mm/20mm/2mm .................   8,30 €
 • 30mm/30mm/2mm ................. 10,20 €
 • 35mm/35mm/2mm...................10,80 €
 • 40mm/20mm/2mm ................. 10,20 €
 • 40mm/30mm/2mm...................14,50 €
 • 40mm/40mm/2mm ................. 12,50 €
 • 50mm/30mm/2mm ................. 16,50 €
 • 50mm/40mm/2mm ................. 14,30 €
 • 50mm/50mm2mm....................16,30 €
 • 60mm/40mm/2mm...................19,30 €

OCEĽOVÝ PROFIL L 6m

 • 20mm/20mm/3mm ................... 6,30 €
 • 30mm/30mm/3mm .................   8,50 €
 • 40mm/20mm/4mm...................11,20 €
 • 40mm/40mm/4mm ................. 13,90 €
 • 40mm/50mm/5mm ................. 17,30 €
 • 50mm/50mm/5mm ................. 19,80 €

PÁSOVINA 6m

 • 20mm/5mm ............................. 6,30 €
 • 30mm/5mm ............................. 7,20 €
 • 40mm/5mm ............................. 8,20 €
 • 50mm/5mm ........................... 10,20 €

sonna