Klampiarske materiály

ŽĽABY POZINKOVANÉ

 • 25 2m .............................................. 6,20 €
 • 25 3m .............................................. 8,90 €
 • 28 2m .............................................. 6,80 €
 • 28 3m ............................................ 10,20 €
 • 28 5m............................................. 17,50 €
 • 33 2m .............................................. 6,80 €
 • 33 3m ............................................ 10,10 €
 • 33 5m ............................................ 20,30 €

RÚRA ZVODOVÁ

 •   80 1m ............................................ 3,30 €
 •   80 2m ............................................ 5,80 €
 •   80 3m ............................................ 7,80 €
 • 100 1m ............................................ 3,40 €
 • 100 2m ............................................ 6,80 €
 • 100 3m ............................................ 8,20 €
 • 120 1m ............................................ 4,30 €
 • 120 2m ............................................ 8,65 €
 • 120 3m ...........................................12,90 €

ČELO ŽĽABU

 • 25 .................................................... 0,50 €
 • 28 .................................................... 0,60 €
 • 33 .................................................... 0,70 €

HÁK ŽĽABU

 • 25 .................................................... 1,60 €
 • 28 .................................................... 1,70 €
 • 33 .................................................... 1,90 €

ROH ŽĽABU

 • 25 .................................................... 5,60 €
 • 28 .................................................... 5,80 €
 • 33 .................................................... 7,20 €

KOTLÍK

 • 25/80 ............................................... 2,90 €
 • 28/100 ............................................. 3,50 €
 • 33/100 ............................................. 3,70 €
 • 33/120 ............................................. 3,90 € 

OBJIMKA

 • 80 .................................................... 1,50 €
 • 100 .................................................. 1,70 €
 • 120 .................................................. 2,00€
 • 120 DLHÁ ....................................... 2,50 €

KOLENO VRCHNÉ

 • 80 .................................................... 3,60 €
 • 100 .................................................. 3,90 €
 • 120 .................................................. 5,20 €

KOLENO SPODNÉ

 • 80 .................................................... 5,60 €
 • 100 .................................................. 6,40 €
 • 120 .................................................. 8,20 €
sonna