Sadrokartón

SADROKARTÓN12,5mm/1,2m/2m

 • BIELY ................................. 4,63 € / tabuľa
 • IMPREGNOVANÝ .............. 7,30 € / tabuľa
 • PROTIPOŽIARNY .............. 7,10 € / tabuľa

SADR. PROFIL

 • UD 3m ................................ 1,80 €
 • UD 4m ................................ 2,20 €
 • CD 3m ................................ 3,20 €
 • CD 4m ................................ 3,50 €
 • UW 50mm 4m ..................... 3,90 €
 • UW 75mm 4m ..................... 5,40 €
 • CW 50mm 2,75m ................ 3,10 €
 • CW 50mm 4m ..................... 4,10 €
 • CW 75mm 4m ..................... 6,14 €
 • CW 75mm 3m ..................... 4,48 €

SADRA

 • RIGIPS SUPER 2,5kg ........ 4,70 €
 • RIGIPS SUPER 5kg ........... 5,80 €
 • RIGIPS EXTRA 5kg ............ 9,40 €
 • RIGIPS VARIO 5kg ............ 10,80€
 • RIMANO 2,5kg ................... 2,95 €
 • RIMANO 5kg ...................... 4,51 €
 • RIMANO 25kg .................. 12,50 €
 • RIMANO PRIMA 25kg ...... 13,50 €
 • FINIŠ 5kg ........................... 7,60 €
 • FINIŠ 14kg ....................... 16,20 €
sonna