Tvárnice Porfix

 PORFIX- porobetón cenník

           rozmer : h x 250mm x 500mm

  • Porfix   50mm ................ 0,59 €/kus
  • Porfix   75mm ................ 0,96 €/kus
  • Porfix 100mm ...............  1,08 €/kus
  • Porfix 125mm ...............  1,28 €/kus
  • Porfix 150mm ...............  1,55 €/kus
  • Porfix 200mm ...............  2,08 €/kus
  • Porfix 250mm ...............  2,32 €/kus
  • Porfix 300mm................  2,76 €/kus
  • Porfix 375mm ...............  3,44 €/kus
sonna